Advisering bij de ontwikkeling en uitwerking van vastgoed- & retailconcepten van idee en initiatief naar concreet en haalbaar plan.

Profiel

David Hendriks Feasibility & Concepts gelooft dat elk succes staat of valt bij een goede voorbereiding.

Vanuit deze overtuiging stelt David Hendriks Feasibility & Concepts zich als doel om opdrachtgevers te helpen bij het opstellen van vastgoed- & retailconcepten en het vertalen hiervan naar concrete en haalbare plannen.
Het in een vroeg stadium uitvoeren van grondige en complete haalbaarheidsanalyses is hierbij van onschatbare waarde.

Elke opdracht resulteert in een concreet advies, zoals een conceptuitwerking, een haalbaarheidsanalyse, een ondernemingsplan, een financieringsaanvraag of een investeringsvoorstel. Haalbaarheid wordt hierbij in de breedste zin van het woord gezien: van financiële tot juridische haalbaarheid en van globaal wensenlijstje tot toetsbaar programma van eisen en functioneel ontwerp.

David Hendriks Feasibility & Concepts richt zich primair op eigenaren, gebruikers en ontwikkelaars van commercieel- & retailvastgoed, waaronder huurders, vastgoedeigenaren, (startende) retail- en horecaondernemers, vastgoedontwikkelaars, vastgoedbeleggers,  investeringsfondsen en overheden.